Aplikacija za evidenciju i digitalizaciju terenskih podataka u vodoopskrbi i odvodnji

Primjena aplikacije

Kontaktirajte nas

SmartAqua je najbolji alat za efikasnu evidenciju
radova na terenu

Evidentiranje curenja
(prijavljenih i neprijavljenih )

Ekipe za traženje curenja mogu na terenu pozicionirati lokaciju otkrivenog curenja (sa fotografijom lokacije), a uneseni podaci su ODMAH raspoloživi odjelima održavanja koji planiraju radove sanacija.

Moguće je ponuditi aplikaciju i građanima koji putem prilagođenog rješenja sami prijavljuju uočene probleme i time pomažu u brzom rješavanju istih.  

Evidentiranje elemenata u sustavu (okna, hidranti, itd.)

Svi djelatnici koji rade na terenu i vrše redovne obilaske sustava, mogu jednostavno i brzo evidentirati na desetke lokacija dnevno (tisuće lokacija godišnje).

Primjerice; okna, vodomjere, hidrante, zasune, itd. Svi podaci se potom mogu jednostavno unijeti u postojeća GIS rješenja.

Evidentiranje zamjene vodomjera

Prilikom redovite zamjene vodomjera evidentiraju se svi neophodni podaci.

U periodu od pet godina postići će se kompletno digitalizirani sustav vodomjera sa točnim podacima i lokacijom.

Evidentiranje radova sanacije curenja

Voditelj tima za provedbu radova sanacije odmah na licu mjesta evidentira mjesta curenja.

Može fotografirati lokaciju iskopa (i popravka) i pozicionirati je u prostoru (GPS) te dostaviti u online GIS, a podaci su potom spremni za unos u matični GIS i/ili daljnju statističku obradu, npr. izračun indikatora prema IWA metodologiji.

Sanacija vodovoda

O nama

SmartAqua je zajedničko rješenje tvrtke Smart Cloud i tvrtke Aqua Libera

Smart Cloud je tvrtka koja implementira inovativna rješenja upravljanja prostornim podacima, zasnovana na geoinformatičkim tehnologijama najnovije generacije poput platforme GIS Cloud, čiji je regionalni partner.

Pomoću digitalizacije podataka, njihove analize i vizualizacije, klijentima se omogućuje digitalni vizualni prikaz kompletne infrastrukture na jednom mjestu, što je osnova za donošenje kvalitetneih odluka i praćenje poslovnih procesa.

Aqua Libera je konzultantska tvrtka kroz koju djeluje Jurica Kovač, stručnjak za gubitke vode u javnim vodoopskrbnim sustavima.

Jurica Kovač već 22 godine aktivno djeluje u regiji u domenama tehnologija, metodologija i strategija smanjivanja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima. Ključna je osoba u mnogim projektima vezanima uz pripremu i provedbu kontrole gubitaka vode, s time povezanom obukom, odabirom opreme, izradom strategija djelovanja, itd.
Za svoje rezultate u promociji IWA metodologije u regiji, godine 2014. proglašen je počasnim članom Međunarodnog udruženja za vode - IWA Fellow. IWA-International Water Association.

U razdoblju 2016.-2018. izabran je za Tajnika IWA Specijalističke grupe za gubitke vode, a od svibnja 2018. aktivan kao član Upravljačkog odbora IWA Specijalističke grupe za gubitke vode. Više oIWA na: https://iwa-connect.org

SmartAqua se koristi u GIS Cloud okruženju u opciji Softver kao usluga
(Software as a Service - SaaS)

Kontaktirajte nas

Email:

Mobitel:

info@smartaqua.hr

+385 98 13 18 464 Dragan
+385 99 45 55 443 Jurica